Zorg voor gemeentenAvoncare realiseert een efficiënt en operationeel ingericht proces bij de gemeenten voor Jeugdhulp en WMO.

Sinds januari 2015 ondervinden de meeste gemeenten in Nederland problemen met de decentralisatie van WMO en Jeugdhulp. Desastreuze gevolgen, zoals faillissementen voor zorgleveranciers en zelfs hulpbehoevenden die geen zorg ontvangen.

 

Het berichtenverkeer verandert continu en de facturatie van IWMO303, IJW303 en IJW321 en dossiervorming cumuleert. Deze elementen zijn complex en moeten naadloos op elkaar aansluiten. Omdat dit vaak niet het geval is, is het overzicht moeilijk te behouden. Gevolg hiervan is dat het fundament van dit proces in de toekomst van mindere kwaliteit is.

 

Wij gaan verder waar opleidingen & cursussen ophouden. Ons team van experts bieden sturing en ondersteuning op operationeel niveau.